Redizajn turizma za budućnost i svijet: nova radna grupa UNWTO u saudijskom stilu


Generalna skupština UNWTO danas je imala dva heroja:

 1. HE Ahmed Al Khateeb, ministar turizma Kraljevine Saudijske Arabije
 2. Nj.E. Reyes Maroto, ministar turizma Kraljevine Španije

Generalna skupština UNWTO juče je imala jednog heroja – the Hon. Gustav Segura Costa Sancho, Ministar turizma Kostarike.

Jučerašnji dan je bio pobjeda za demokratiju na Generalnoj skupštini UNWTO-a kada su na tajnim izborima delegati iz više od 80 zemalja potvrdili Zuraba Pololikashvilija za generalnog sekretara na naredne 4 godine.

Danas je bila još veća pobjeda za demokratiju kada je protiv volje generalnog sekretara budućnost svjetskog turizma i UNWTO-a stavljena u ruke nove Radne grupe – inicijative koju su pokrenule Saudijska Arabija i Španija.

O prvim pokazateljima o tome šta je u pripremi razgovaralo se na Regionalnoj komisiji UNWTO za Afriku u Kabo Verdeu 2. septembra 2021..

Kao i jučer, danas je ponovo pobijedila demokratija

Na tekućoj Generalnoj skupštini UNWTO-a u Madridu, danas je odobren prijedlog za redizajn turizma za budućnost, koji su iznijele Kraljevine Saudijska Arabija i Španija.

Rekli su turistički čelnici eTurboNews: “Ovo je promjena u globalnom turističkom sektoru.”

Generalni sekretar se oštro usprotivio ovom prijedlogu, budući da budućnost aktivnosti na redizajniranju industrije putovanja i turizma stavlja daleko od njegovog stola u ruke Generalne skupštine i Izvršnog vijeća, pod vodstvom Saudijske Arabije i Španije.

Zurab Pololikashvili smatrao je da su njegovi vlastiti planovi dovoljni za preoblikovanje budućnosti turizma i pozvao je Generalnu skupštinu da ne glasa za saudijsko-španski prijedlog. Nije želio posebnu nezavisnu Radnu grupu za redizajn turizma.

Sekretar za turizam, Nj.E. Najib Balala iz Kenije, ministar turizma Saudijske Arabije Ahmed Al Khateeb, i ministar turizma Jamajke, Nj.E. Edmund Bartlett, svi su se nasmiješili na ovoj fotografiji snimljenoj danas nakon glasanja.

Odobreno: Radna grupa za redizajn turizma za budućnost

Delegati UNWTO-a su se složili da je ovo velika pobjeda svjetskog turizma.

Pandemija COVID-19 pokazala je, kao nikada prije, vitalnu ekonomsku i društvenu ulogu koju turizam ima u cijelom svijetu. Turizam je glavni pokretač globalne ekonomije, ali pandemija je imala razoran uticaj na globalnom nivou i ozbiljno je uticala na ovaj vitalni sektor, smanjujući socioekonomsku vrijednost koju stvara. U 62. izgubljeno je 4 miliona radnih mjesta i 2020 biliona američkih dolara BDP-a. Svijet treba da preduzme mjere kako bi izbjegao da se ovo ponovi i da oživi ovaj važan sektor.

Da bi se sektor oporavio, procvjetao i postao otporan na buduće globalne šokove, potrebne su mu promjene, posvećenost i ulaganja od koristi ljudima širom svijeta, posebno u zemljama u razvoju. Da bismo repozicionirali turistički sektor na istaknutiji globalni nivo, potrebna nam je veća međunarodna saradnja i osnažene međunarodne organizacije. Time bi se osigurao integriran i koordiniran pristup koji uključuje međupovezanu i međusobno povezanu prirodu turizma i
maksimizira doprinos sektora postizanju ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija. Sada je vrijeme za redizajn turizma za budućnost kroz promjene, posvećenost i ulaganja.

Kao aktivni pobornik turizma koji nastoji da sarađuje na globalnom nivou sa drugim zainteresovanim vladama i subjektima iz privatnog sektora, Saudijska Arabija pokazuje svoju posvećenost vođenju saradnje na svim nivoima, opredjeljenje koja leži u srcu Kominikea Diriyah potpisanog tokom predsjedavanja Saudijske Arabije G20 2020. , koji prepoznaje važnu ulogu javno-privatnog partnerstva u sektoru turizma.
Ne samo da je Saudijska Arabija opredijeljena, već je i spremna da obezbijedi osnovne resurse za jačanje sektora na osnovu principa održivosti i mogućnosti za sve, radeći sa i kroz multilateralne institucije. Kao najveći pojedinačni investitor u turizmu, Saudijska Arabija je obećala 100 miliona dolara za aktiviranje Inicijative turističke zajednice preko Svjetske banke, kao katalizatora oporavka sektora, omogućavajući zajednicama kroz programe izgradnje ljudskih i institucionalnih kapaciteta da šire ekonomske koristi turizam.

Saudijska Arabija je aktivan partner UNWTO-a, podržavajući važne inicijative, uključujući UNWTO akademiju i UNWTO Program Best Villages, kao i dom UNWTO regionalnog ureda, koji je otvoren u maju 2021.

Kraljevina Saudijska Arabija predstavlja UNWTO-u i njenim članicama prijedlog da zajedno redizajniraju turizam za budućnost, uključujući uspostavljanje Radne grupe za redizajn turizma za budućnost. Ovaj prijedlog ima za cilj ujediniti javni i privatni sektor, osnažiti multilateralne organizacije i povećati saradnju među dionicima kako bi se zaštitili od budućih izazova. Radna grupa za redizajn turizma za budućnost takođe ima za cilj da oživi UNWTO, između ostalog,
razmatranje promjena trenutnih metoda rada UNWTO-a i/ili drugih reformi UNWTO-a.

Radna grupa za redizajn turizma za budućnost

Radna grupa za redizajn turizma za budućnost bi se sastojala od jedne države članice koju bira svaka od regionalnih komisija plus predsjedavajući. Nadovezujući se na iskazanu posvećenost Saudijske Arabije razvoju sektora i njen prijedlog za redizajn turizma za budućnost, Kraljevina Saudijska Arabija se nudi da predsjedava Radnom grupom za redizajn turizma za budućnost.

Rezolucija Španije i Saudijske Arabije.

Generalna skupština: Rezolucija usvojena 2. decembra 2021

 • Napominjući da je ministar turizma Kraljevine Saudijske Arabije, Nj.E. g. Ahmed Al Khateeb, obavijestio generalnog sekretara Kraljevine Saudijske Arabije o prijedlogu za redizajn turizma za budućnost i da ovaj prijedlog uključuje uspostavljanje redizajniranja turizma za Buduća radna grupa,
 • Nakon što je razmotrio informacije koje je o prijedlogu dostavio generalni sekretar,
 • Uzimajući u obzir da je svijetu potrebna akcija budući da je važnost turizma pojačana pandemijom COVID-19 i da se razorni utjecaji pandemije još uvijek osjećaju, posebno u zemljama u razvoju, na koje statuti UNWTO-a posebno navode,
 • Podsjećajući da je socioekonomski utjecaj turizma bio širok i značajan. i da je multilateralna saradnja neophodna za jačanje sektora,
 • Podsjećajući da u skladu sa članom 12(j) Statuta UNWTO-a, Generalna skupština može osnovati bilo koje tehničko ili regionalno tijelo koje može postati neophodno,
 1. Prepoznaje strateški značaj rada sa svim članicama UNWTO-a na ključnim pitanjima
  inicijative za redizajn turizma za budućnost s fokusom na promjene, predanost,
  i ulaganja;
 2. Prepoznaje važnost predanosti redizajniranju turizma za budućnost
  koristi svima;
 3. Podsjeća da je Kraljevina Saudijska Arabija trenutno domaćin Regionalnog ureda
  UNWTO u Rijadu, Kraljevina Saudijska Arabija;
 4. Odlučuje da uspostavi radnu grupu unutar UNWTO-a pod nazivom Redizajniranje
  Radna grupa za turizam za budućnost;
 5. Odlučuje da naloži radnu grupu za redizajn turizma za budućnost u
  u skladu sa ovim prijedlogom Kraljevine Saudijske Arabije;
 6. Odlučuje da će mandat Radne grupe za redizajn turizma za budućnost
  nastaviti do 26. sjednice Generalne skupštine i automatski će se obnoviti osim ako se drugačije ne odluči većina punopravnih država članica koje su prisutne i glasaju;
 7. Odlučuje da će Radna grupa za redizajn turizma za budućnost biti sastavljena od
  jedna država članica koju bira svaka od regionalnih komisija plus predsjedavajući. Ako a
  Regionalna komisija nije identifikovala svog člana Radne grupe do kraja prvog tromjesečja 2022., tada će predsjedavajući pozvati državu članicu iz tog regionalnog
  Komisija za pridruživanje Radnoj grupi;
 8. Imenuje Kraljevinu Saudijsku Arabiju za predsjedavajućeg Redizajniranja turizma za
  Future Task Force;
 9. Ovlašćuje Radnu grupu za redizajn turizma za budućnost da usvoji vlastita pravila
  procedure po potrebi;
 10. Poziva Radnu grupu za redizajn turizma za budućnost da započne svoj rad kao
  što je prije moguće, a najkasnije do kraja prvog kvartala 2022. godine;
 11. Poziva Radnu grupu za redizajn turizma za budućnost da podnese izvještaje i
  periodično davati preporuke Izvršnom vijeću i Generalnoj skupštini,
  kako to smatra prikladnim.

l. Prijedlog za redizajn turizma za budućnost

 1. Dopisom od 25. oktobra 2021., ministar turizma Kraljevine Saudijske Arabije, Nj.E. g. Ahmed Al Khateeb, obavijestio je generalnog sekretara o prijedlogu Kraljevine Saudijske Arabije da radi u saradnji sa međunarodnim partnerima na redizajniranju turizma ujediniti javni i privatni sektor, osnažiti multilateralne organizacije i povećati suradnju između dionika kako bi se zaštitili od budućih izazova kroz niz mjera, uključujući uspostavljanje radne grupe unutar UNWTO-a za redizajn turizma za budućnost („Zadatak redizajniranja turizma za budućnost Sila”).
  Kopija pisma je priložena ovom dokumentu kao Aneks l.
 2. Na zahtjev Kraljevine Saudijske Arabije, generalni sekretar ovim dostavlja ovaj prijedlog Redizajn turizma za budućnost, uključujući osnivanje Radne grupe za redizajn turizma za budućnost, na odluku Generalne skupštine UNWTO-a, u skladu s Pravilima 38. (1) i 40 Poslovnika o radu Generalne skupštine.

II. Potreba za akcijom

 1. Turizam je glavni pokretač globalne ekonomije, ali pandemija COVID-19 imala je razoran utjecaj na globalnom nivou i ozbiljno je utjecala na ovaj vitalni sektor, smanjujući socioekonomsku vrijednost koju stvara. U 62. izgubljeno je 4 miliona radnih mjesta i 2020 triliona dolara godišnjeg BDP-a. Sve zemlje su stradale. Ali ovaj uticaj je nesrazmerno pao na svet u razvoju.
 2. Kraljevina Saudijska Arabija prepoznaje da trenutna globalna politika ne odražava dalekosežnu važnost turističkog sektora i vrijeme je da se to promijeni. Turizam je glavni pokretač globalne ekonomije. Prije nego što je pandemija udarila, 10.4% globalnog BDP-a generirali su putovanja i turizam, a 1 od 4 nova radna mjesta otvorio je sektor turizma.
  Pandemija je imala razoran uticaj na globalnom nivou i ozbiljno je uticala na ovaj vitalni sektor, smanjujući socioekonomsku vrednost koju stvara.
 3. Da bi se sektor oporavio, procvjetao i postao otporan na buduće globalne šokove, potrebne su mu promjene, posvećenost i ulaganja od koristi ljudima širom svijeta, a posebno u zemljama u razvoju. Da bismo repozicionirali turistički sektor na istaknutiji globalni nivo, potrebna nam je veća međunarodna saradnja i osnažene međunarodne organizacije.
  Ovo će osigurati integrisaniji i koordinisaniji pristup koji obuhvata međupovezanu i međusobno povezanu prirodu turizma i maksimizira doprinos sektora ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

III. Mandat Radne grupe za redizajn turizma za budućnost

 1. Kako bi se pozabavila gore navedenim, Kraljevina Saudijska Arabija predlaže da UNWTO osnuje Radnu grupu za redizajn turizma za budućnost.
 2. Radna grupa za redizajn turizma za budućnost imaće mandat da:
  i. osnažiti UNWTO tako što će, između ostalog, razmotriti promjene UNWTO-a
  postojeće metode rada, kao i uspostavljanje poboljšanih programa i
  inicijative, kako bi se osiguralo da UNWTO može servisirati postojeće i buduće potrebe
  sektor turizma, posebno u odnosu na svijet u razvoju;
  ii. uzeti u obzir mjere koje odgovaraju na globalne pozive za UNWTO koji
  pruža svojim državama članicama materijalno poboljšane programe i inicijative, tj
  sposoban je da izvrši sa opipljivim i merljivim rezultatima koji su
  dizajnirana da služi budućnosti, koja zadovoljava potrebe svih država članica
  uključujući države u razvoju i to je u skladu sa tri ključna stuba redizajniranja
  Turizam za budućnost: održivost, otpornost i inkluzivnost; i
  iii. podsticati i osigurati smisleno učešće nedržavnih dionika u
  redizajn globalnog turističkog sektora.
 3. Ovaj mandat Radne grupe za redizajn turizma za budućnost usklađen je sa ciljevima i svrhom UNWTO-a.
 4. Kako bi se osiguralo da Radna grupa za redizajn turizma za budućnost može zadovoljiti svoje
  mandata, nastaviće se najmanje do 26. (redovne) sjednice Generalne skupštine UNWTO-a. Mandat Radne grupe za redizajn turizma za budućnost će se automatski obnoviti, osim ako većina punopravnih država članica koje su prisutne i glasaju drugačije ne odluči.

IV. Saudijska Arabija: Poziv da zajedno preoblikujemo budućnost turizma

 1. Kao aktivni pobornik turizma, Saudijska Arabija pokazuje svoju posvećenost vođenju saradnje na svim nivoima, opredijeljenost koja leži u srcu Kominikea Diriyah potpisanog tokom predsjedavanja Saudijske Arabije G20 2020. godine, u kojem se prepoznaje važna uloga javno-privatnih partnerstava u turistički sektor.
 2. Saudijska Arabija je aktivan partner UNWTO-a, podržavajući važne inicijative, uključujući UNWTO akademiju i UNWTO Program Best Villages, kao i dom UNWTO regionalnog ureda koji je otvoren u maju 2021.
 3. Kao najveći pojedinačni investitor u turizmu, Saudijska Arabija je obećala 100 miliona dolara za aktiviranje Inicijative turističke zajednice preko Svjetske banke kao katalizatora oporavka sektora omogućavajući zajednicama kroz programe izgradnje ljudskih i institucionalnih kapaciteta da šire ekonomske koristi od turizma.
 4. Kraljevina Saudijska Arabija uspješno je imala vodeću ulogu u UNWTO-u.
  Osim što je bila domaćin Regionalnoj kancelariji UNWTO-a, Kraljevina Saudijska Arabija je ove godine bila sudomaćin sastanka Globalnog turističkog kriznog odbora UNWTO-a, kao i 47. sastanka Regionalne komisije UNWTO-a za Bliski istok. Kraljevina Saudijska Arabija je također služila u nekoliko komiteta i organa UNWTO-a, uključujući i kao sadašnji drugi potpredsjedavajući Izvršnog vijeća.
 5. Kao dio svoje demonstrirane posvećenosti redizajniranju turizma za budućnost, Kraljevina Saudijska Arabija je ponudila da predsjedava Radnom grupom za redizajn turizma za budućnost.

Print friendly, PDF i e-pošta

One response to “Redesigning Tourism for the Future and the World: A new UNWTO Task Force Saudi Style”

Ostavite odgovor

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.