Novi izvještaj o noćnim simptomima i dnevnom funkcioniranju kod odraslih s nesanicom

Napisao urednik

Idorsia Pharmaceuticals, US Inc. danas je objavila publikaciju “Sigurnost i efikasnost daridoreksanta kod pacijenata sa poremećajem nesanice: rezultati dva multicentrična, randomizirana, dvostruko slijepa, placebom kontrolirana, faza 3 ispitivanja” u The Lancet Neurology.

Print friendly, PDF i e-pošta

Daridorexant 25 mg i 50 mg je poboljšao ishod spavanja, a daridorexant 50 mg je također poboljšao funkcionisanje tokom dana, kod osoba s poremećajem nesanice, uz povoljan sigurnosni profil. Ukupna incidencija nuspojava bila je uporediva između liječenih grupa kod odraslih i starijih osoba (u dobi od 65 i više godina) s nesanicom. Kako je objavljeno, daridorexant 50 mg je pokazao statistički značajna poboljšanja u primarnim krajnjim tačkama početka i održavanja sna, kao i sekundarnim krajnjim tačkama ukupnog vremena spavanja i dnevne pospanosti.

Važno je da su ispitivanja bila prva koja su istraživala učinak tretmana nesanice na funkcionisanje tokom dana, koristeći validirani alat za rezultate koje je prijavio pacijent, koji uključuje tri različita domena (uzbuna/kognicija, raspoloženje i pospanost). Daridorexant 50 mg, koji je procijenjen u jednoj od dvije studije, pokazao je poboljšanja u odnosu na početnu vrijednost u svim domenima funkcionisanja tokom dana uz visok nivo konzistentnosti.

Emmanuel Mignot, MD, profesor psihijatrije i bihevioralnih nauka na Univerzitetu Stanford i glavni autor, komentirao je:

“Ljudi s nesanicom se često žale na oštećenje funkcionisanja tokom dana. Ovo je glavni problem koji se često zanemaruje u liječenju nesanice i zapravo mnogi lijekovi koji potiču san mogu narušiti funkcionisanje tokom dana kada imaju rezidualne efekte. U ovom programu, ne samo da smo vidjeli učinkovitost daridorexanta na indukciju sna, održavanje i količinu i kvalitetu spavanja koju je prijavio pacijent, već je važno, u dozi od 50 mg, na dnevno funkcioniranje, posebno u domeni pospanosti mjereno novim skala, IDSIQ. Učesnici u grupi daridorexant 50 mg prijavili su poboljšanja u više aspekata dnevnog funkcionisanja, što je ocijenjeno ovim novorazvijenim i validiranim instrumentom koji je procjenjivao raspoloženje, budnost/kogniciju i pospanost. Uzbudljivo je vidjeti da se nesanica konačno ne posmatra samo kao noćni problem, već kao uzrok dnevne patnje.”

Ishodi efikasnosti i sigurnosti

Daridorexant 50 mg značajno je poboljšao početak sna, održavanje sna i ukupno vrijeme spavanja po vlastitoj procjeni u prvom i trećem mjesecu u odnosu na placebo. Najveći efekat je primećen kod najveće doze (50 mg), zatim 25 mg, dok doza od 10 mg nije imala značajan efekat. U svim liječenim grupama omjeri faza spavanja su očuvani, za razliku od nalaza prijavljenih kod agonista benzodiazepinskih receptora.

Glavni fokus studija bio je da se proceni uticaj daridoreksanta na funkcionisanje tokom dana kod pacijenata sa nesanicom, kako je procenjeno Upitnikom o simptomima i uticajima nesanice tokom dana (IDSIQ). IDSIQ je validirani instrument za rezultate koje je prijavio pacijent posebno razvijen u skladu sa smjernicama FDA, uključujući unos pacijenata, za mjerenje funkcionisanja tokom dana kod pacijenata sa nesanicom. Skor domene pospanosti IDSIQ-a procijenjen je kao ključna sekundarna krajnja tačka iu ključnim studijama i u poređenju sa placebom uključivala je kontrolu multipliciteta. Daridorexant 50 mg pokazao je visoko statistički značajno poboljšanje dnevne pospanosti u prvom i trećem mjesecu. Skor domene pospanosti nije značajno poboljšan na 3 mg ni u jednoj studiji ni u jednoj vremenskoj tački. Daridorexant 25 mg je također poboljšao dodatne rezultate IDSIQ domena (domen upozorenja/kognicije, domen raspoloženja) i ukupni rezultat (p-vrijednosti < 50 u odnosu na placebo koji nije prilagođen za višestrukost). Poboljšanja u dnevnom funkcionisanju daridorexanta 0.0005 mg progresivno su se povećavala tokom tri mjeseca studije.

Ukupna incidencija neželjenih događaja bila je uporediva između grupa na liječenju. Neželjeni događaji koji su se javili kod više od 5% učesnika bili su nazofaringitis i glavobolja. Nije bilo dozno-ovisnog povećanja nuspojava u cijelom rasponu doziranja, uključujući somnolenciju i padove. Nadalje, nakon naglog prekida liječenja nije uočena ovisnost, povratna nesanica ili efekti ustezanja. U svim liječenim grupama, neželjeni događaji koji su doveli do prekida liječenja bili su brojčano češći kod placeba nego daridoreksanta.

Martine Clozel, MD, i glavni naučni direktor Idorsije, komentirala je:

“Ovi podaci objavljeni u The Lancet Neurology naglašavaju dubinu dokaza generiranih u programu razvoja daridorexanta i svojstva lijeka za koja vjerujem da objašnjavaju rezultate. Lijek je dizajniran tako da ima djelotvornost za početak sna i održavanje u optimalno efikasnim dozama uz izbjegavanje preostale jutarnje pospanosti. Ovaj profil, zajedno s jednakom blokadom oba oreksinska receptora – što može dovesti do inhibicije kronične simpatičke hiperaktivnosti karakteristične za nesanicu – može objasniti poboljšanje koje vidimo u dnevnom funkcionisanju sa 50 mg daridoreksanta.”

Daridorexant kod nesanice

Poremećaj nesanice karakteriziraju poteškoće u započinjanju ili održavanju sna i povezan je sa uznemirenošću ili oštećenjem dnevnog funkcioniranja. Ljudi s nesanicom prijavljuju širok raspon dnevnih pritužbi, od umora i smanjene energije do promjene raspoloženja i kognitivnih poteškoća.

Nesanica je povezana sa preaktivnim budnim sistemom.

Daridorexant, novi dualni antagonist oreksin receptora, dizajnirao je i razvio Idorsia za liječenje nesanice. Daridorexant cilja na pretjeranu budnost karakterističnu za nesanicu blokiranjem aktivnosti oreksina. Daridorexant specifično cilja na sistem oreksina tako što se kompetitivno vezuje za oba receptora, čime reverzibilno blokira aktivnost oreksina.

Daridorexant je odobren od strane FDA u SAD pod trgovačkim imenom QUVIVIQ™ i postat će dostupan nakon zakazivanja od strane Američke administracije za borbu protiv droga u maju 2022.

Print friendly, PDF i e-pošta

Related News

O autoru

urednik

Glavna urednica za eTurboNew je Linda Hohnholz. Ona je smještena u sjedištu eTN-a u Honoluluu na Havajima.

Ostavite komentar