Kategorija - Vijesti afričkog odbora za turizam

Vijesti i ažuriranja relevantni su za članove Afrički odbor za turizam.  
Ono što je važno za afričku industriju putovanja i turizma.
Afrika je destinacija odabrana za međunarodne posjetitelje.

Zvanične vijesti udruženja afričkih turističkih odbora.